On asioita, joita ei voida hoitaa sosiaalista mediaa hyödyntämällä, mutta yrityselämässä ollaan menossa kuitenkin koko ajan siihen suuntaan. Sosiaalinen media yhdessä pilvipalveluiden kanssa mahdollistaa jo sen, että ihmisten ei tarvitse enää tavata toisiaan todellisessa elämässä. Mutta kuinka paljon sosiaalisen median käytön lisääntyminen vaikuttaa vähentyneenä kanssakäymisenä todellisessa maailmassa.

Työelämässä sosiaalisen median avulla voidaan hoitaa suuri osa kanssakäymisistä työyhteisön jäsenten kanssa ja varsinaiset sosiaaliset kontaktit voivat vähentyä merkittävästi. Työnteon kannalta toki olennaista on vain se, että työt tulevat tehdyksi mahdollisimman tehokkaasti, mutta voiko tulevaisuudessa vaikuttaa negatiivisesti se, että työyhteisön muiden ihmisten kanssa ei asioida enää kasvotusten. Lisääntynyt sosiaalisen median käyttö voi heikentää sosiaalisia taitoja monenlaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä.

Yksityishenkilöiden julkiset sosiaalisen median -profiilit voivat vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti myös yritykseen tai yhteisöön, jossa henkilö työskentelee, mikäli kertoo työpaikkansa. Yksityishenkilön ja yrityksen työntekijän erottaminen kahdeksi eri henkilöksi voi olla haastavaa muille ihmisille, jolloin esimerkiksi henkilökohtaisia mielipiteitä yms. voidaan ryhtyä arvostelemaan epäsopivana käytöksenä julkisuuden tai työntekijän roolissa. Omalta osaltaan yksityishenkilöt voivat myös edesauttaa yritysten näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa toimimalla virallisesti tai epävirallisesti yrityksen nimissä. Kaikki yritykset eivät välttämättä osaa tai halua hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia palveluita, joten henkilöstö omalla käyttäytymisellään toimii kuitenkin yrityksen edustajina tarkoituksella tai tahtomattaan. Yksityisihmiselle sosiaalinen media voi nykyään mahdollistaa jopa uran luomisen, silloin kun sitä osaa hyödyntää oikealla tavalla oikeassa paikassa.

Sosiaalinen media kasvaa, mutta myös muuttaa muotoaan. Uusia sosiaalisen median palveluita tulee jatkuvasti käyttöön ja vanhempia jää pikkuhiljaa pois käytöstä tai ainakin niiden käyttö vähenee. Yritysten tuleekin pysyä mukana tässä muutoksessa ja seurata sitä missä kanavissa esimerkiksi markkinointi, asiakaspalvelu tai tiedottaminen milläkin hetkellä on järkevintä. Ei ole taloudellisesti kannattavaa panostaa sellaisiin kanaviin, jotka eivät hyödytä yritystä. Toisaalta mainonnan yksilöiminen oikeille kohderyhmille helpottuu sosiaalisen median kautta jatkuvasti, kun kuluttajien käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa seurataan. Onko se sitten hyvä vai huono asia, voidaan olla montaa eri mieltä.