Valitsin työyhteisön sosiaalisen median pelisäännöiksi oman organisaation ohjeen sosiaalisesta mediasta. Ohjeet eivät ole internetistä löydettävissä, mutta sisäisessä intranetissä ne ovat koko työyhteisön saatavilla. Keskeisin pelisääntöjen viesti on se, että virkamies on virkamies vapaa-ajallakin, joka edustaa epävirallisesti työnantajaansa, mikäli julkisesti kertoo missä organisaatiossa hän työskentelee. Silloin tulee miettiä mitä ja miten julkisesti kertoo työhön tai työyhteisöön liittyvistä asioista, koska ulkopuolisen voi olla vaikea hahmottaa milloin henkilö kommentoi asioita ns. yksityishenkilönä ja milloin työantajansa edustajana. Tilannetta voisi verrata esimerkiksi siihen, että yksittäinen poliitikko kommentoi asiaa yksityishenkilönä, mutta asia voidaan ymmärtää siten, että ko. poliitikko edustaa koko puoleen kantaa tiettyyn asiaan. Sananvapautta pelisäännöillä ei kuitenkaan haluta rajoittaa, mutta virkamieslaissa on määritelty virkamiehen lojaliteettivelvollisuudesta työnantajaansa kohtaan ja se pätee myös sosiaalisessa mediassa. Uskottavuus ja puolueettomuus ovat merkittävässä roolissa, kun edustaa työnantajaansa.

Sosiaalisen median pelisääntöjen laatiminen on johdon vastuulla, koska muuten työntekijät eivät voi tietää minkälaista käytöstä työnantaja työntekijöiltään odottaa. Vain siten voidaan välttyä erilaisilta ylilyönneiltä sosiaalisessa mediassa silloin, kun työntekijä on vain ajattelemattomuuttaan aiheuttanut työnantajalleen tai työyhteisölleen harmia sosiaalisen median välityksellä.

Pelisääntöihin tulisi mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti kirjata minkälainen käytös ja/tai kommentointi sosiaalisessa mediassa ei ole hyväksyttävää johdon mielestä. Pelisääntöjen laatimisen lisäksi tärkeää on myös se, että aihe tuodaan esille uuden työntekijän tai harjoittelijan perehdyttämisvaiheessa. Uusi työntekijä ei välttämättä osaa omatoimisesti tiedustella mahdollista ohjeistusta, joten pelisäännöistä kertomisella jo työntekijän ensipäivinä, on mahdollista ennaltaehkäistä epätoivottua käytöstä sosiaalisessa mediassa työntekijöiden toimesta